dimecres, 15 d’abril de 2009

Les inversions del Pla Zapatero per millorar les escoles públiques supera els 1,5 milions d'euros

Han començat les obres de reforma i adequació de les instal·lacions de sis de les escoles públiques finançades pel Fons estatal d’inversió local (FEIL). Aquestes actuacions fan referència, en general, als sistemes de calefacció, fontaneria i electricitat, així com tasques de pintura. La durada d’aquestes actuacions és d’entre 5 i 8 mesos. La inversió total per a totes les actuacions previstes en aquests centres escolars s’eleva a 1.371.300 euros, més els 200.000 euros del projecte de pintura exterior.

Aprofitant les vacances de Setmana Santa, s’han iniciat les obres en els CEIP Teresa Altet, Schola i Maria Montessori. La resta, s’iniciaran aquesta setmana.

Les obres del CEIP Teresa Altet contemplen la renovació de les instal·lacions de fontaneria per tal d’adaptar-les a la normativa vigent. S’instal·laran canonades de coure en substitució dels elements de ferro i un descalcificador, i es substituiran les lluminàries existents per unes de noves que compliran la normativa vigent.

Per altra banda, es pintarà l’interior de l’edifici i, a l’exterior, es faran taques de sanejament de la façana d’obra vista i es rehabilitarà la coberta per tal de corregir humitats i evitar filtracions d’aigua. Les obres tenen una durada prevista d’uns 8 mesos i un pressupost de 277.000 euros.

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.En el CEIP Schola les obres tenen amb un pressupost de 135.000 euros i una durada prevista de 7 mesos. Aquestes consisteixen en la renovació de les instal·lacions de fontaneria per tal d’adaptar-les a la normativa vigent mitjançant la instal·lació de canonades de coure i un descalcificador. També es millorarà el sistema de calefacció del gimnàs i a la sala de professors es substituirà el fas sostre malmès per les humitats per un de nou. A l’exterior de l’edifici s’hi faran treballs de sanejament i de conservació, com són tasques de pintura exterior i d’impermeabilització de la coberta.

L'actuació en el CEIP Maria Montessori, consisteix en la renovació de les instal·lacions de calefacció i de fontaneria per tal d’adaptar-les a la normativa vigent mitjançant la instal·lació de canonades de coure i un descalcificador i tenen un pressupost de 319.000 euros.

A la planta baixa de l’edifici s’adequaran les mampares dels lavabos i se substituiran els sòcols del passadís. També es pintarà a l’interior de l’edifici i es renovarà la coberta. A l’exterior s’hi faran treballs de sanejament dels panells prefabricats de formigó de la façana i de pintura exterior. El termini d’execució previst és d’uns 8 mesos.


Les obres del CEIP Ramon Llull consisteixen en la renovació de les instal·lacions de calefacció per tal d’adaptar-les a la normativa vigent. També es farà el canvi del gasoil per gas natural a la caldera de la calefacció, per aquest motiu se substituirà el cremador i es farà tota l’escomesa de gas des del carrer. A l’exterior de l’edifici es faran taques de sanejament de la façana d’obra vista per corregir humitats i evitar filtracions d’aigua. Se substituiran alguns elements de fusteria per d’altres d’alumini. L’actuació té un pressupost de 223.300 euros i una durada prevista de 8 mesos.


En el CEIP Torre de la Llebre, es renovaran les instal·lacions elèctriques i de calefacció per tal d’adaptar-les a la normativa vigent, i altres tasques exteriors. Pel que fa al sistema elèctric, es renovaran tots els elements (escomesa principal, quadre general de distribució, subquadres, canalitzacions de cables) i s’adaptarà el sistema d’il·luminació a les necessitats actuals i de futur. Per altra banda, es renova el sistema de calefacció amb la instal·lació de canonades de coure i s’instal·larà un descalcificador a l’inici de la instal·lació de fontaneria. A tot el centre i al gimnàs es realitzaran treballs de pintura. A l’exterior de l’edifici, se substituirà la coberta de fibrociment per una de xapa i es restaurarà la tanca. Les obres disposa d'un pressupost de 300.000 euros. La durada prevista de les obres és d’uns vuit mesos.


En el CEIP Joan Maragall s’hi faran tasques de renovació de les instal·lacions de fontaneria mitjançant la substitució de totes les canonades actuals, la instal·lació d’un descalcificador i la renovació d’alguns lavabos que actualment estan obsolets. També es canvia d’ubicació la font del pati de cicle infantil i al voltant d’aquest espai s’instal·larà una barana metàl·lica de protecció. Les obres té un pressupost de 116.000 euros i el termini d’execució previst és d’uns 5 mesos.

El projecte de pintura exterior als 5 CEIP (Ramon Llull, Maria Montessori, Torre de la Llebre, Schola i Teresa Altet) s'ha adjudicat per un import de 200.000 euros.

Amb aquestes obres les instal·lacions de les majories d'escoles públiques més antigues es posen al dia i millorem aquests equipaments clau per a l'educació dels nostres nens i nenes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada