dimecres, 27 de maig de 2009

Sis obres de renovació de voreres i enllumenat amb el FEILLes places Catalunya, Pere Aguilera i Doctor Pearson són algunes de les zones on es renova el sistema d’enllumenat


El Fons estatal d’inversió local (FEIL) subvenciona sis projectes relacionats amb voreres i enllumenat públic amb més d’1,9 milions d’euros. Es tracta dels tres projectes d’enllumenat que s’engloben en el Pla d’adequació de l’enllumenat públic (PAEP), i els que s’han de realitzar en el passeig de la Riera; en l’avinguda Astronomia amb plaça Urania i carrer Leonardo Da Vinci; i en la zona dels carrers Or, Diamant i Topazi del barri de Can Fatjó. Totes aquestes actuacions ja s’han iniciat i algunes estan molt avançades.

El Pla Zapatero destina gairebé un milió i mig d’euros per a tres projectes que s’engloben el Pla d’adequació de l’enllumenat (PAEP) i que tindran lloc arreu de la ciutat. Aquests projectes també s’han començat i tenen una durada prevista de 6 mesos.
El projecte de substitució de lluminàries d’enllumenat públic de vapor de mercuri a vapor de sodi i la instal·lació de reguladors en capçalera de quadres d’enllumenat públic tenen un pressupostos de 68.000 euros i 387.000 euros, respectivament.
El primer afectarà a gairebé 400 punts de llum distribuïts en una quarantena de carrers i places. Se substituiran tots aquells que actualment utilitzen vapor de mercuri per vapor de sodi, un element menys contaminant i més eficient que el primer. Amb aquest projecte, es pot aconseguir un estalvi en el consum de fins el 38 %, gràcies a un millor aprofitament energètic. Per altra banda, amb el segon projecte s’aconsegueix una reducció de flux lumínic en franges horàries de poc trànsit i pas de vianants obtenint-ne, com a conseqüència, més estalvi energètic.
El darrer projecte de canvi de lluminàries i suports de l’enllumenat té un import de més d’un milió d’euros. Aquest afecta a més de 1.700 punts de llum, alguns d’ells en mal estat, altres obsolets i d’altres que impliquen una remodelació integral de l’entorn. L’objectiu de l’actuació és l’eliminació del mercuri i aconseguir més estalvi energètic amb una reducció de fins el 35 % en el consum elèctric.
Actuacions de voreres
Les obres de millora de les voreres i de l’enllumenat públic del passeig de la Riera tenen un termini d’execució d’uns dos mesos i mig. El projecte contempla la urbanització de gairebé 1.500 m2 de superfície, en el tram comprès entre els carrers del doctor Zamenhoff i el passeig del Bullidor. Amb les obres, aquest tram serà de plataforma única, és a dir, les voreres estaran al mateix nivell que la calçada per tal de donar prioritat als vianants. S’ampliaran les voreres de la banda de la riera i s’hi construeix un parterre com a continuació del que ja existeix en el passeig de la Riera. En aquesta zona s’instal·laran bancs, pilones i fanals, i s’hi plantaran arbres. Les obres compten amb un pressupost de 91.000 euros.
L’arranjament de voreres en l’avinguda Astronomia, plaça Urania i Leonardo da Vinci té un pressupost de 364.000 euros. L’actuació té una durada prevista d’uns tres mesos i consisteix en la instal·lació d’enllumenat públic i en l’ampliació de voreres del carrer Segre, entre els carrers Dante Alighieri i Llobregat.
Els treballs d’arranjament de voreres en els carrers Or, Diamant i Topazi del barri de Can Fatjó disposen d’un pressupost de 91.000 euros. Aquestes obres tenen una durada prevista de dos mesos i consisteixen en millorar diversos trams de vorera actualment no urbanitzats per tal d’adequar-los a la normativa d’accessibilitat vigent. També se substitueix un fanal d’enllumenat a la cruïlla dels carrers Topazi i Diamant.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada