dilluns, 11 de gener de 2010

Inversions municipals a Rubí en 2010: 14,63 milions €

Les inversions municipals del 2010 volen continuar complint els compromisos de l’equip de govern amb els ciutadans i ciutadanes en aquest mandat, crear un bon grapat de nous equipaments, serveis i infraestructures i reactivar l’economia local, a més de crear llocs de treball.

Hi ha una part de les inversions que es financen amb diners del pressupost municipal i altra que procedeix de diners del Govern Central, l’anomenat Pla Zapatero-2 (FEOS). Aquest últim fons estatal ens permet mantenir el nivell d’inversió a la ciutat, acabar projectes i inicial d’altres i no augmentar el nivell d’endeutament a l’ajuntament fins a xifres inassolibles pels propers anys.


32 ACCIONS A LA CIUTAT: 14.63 MILIONS €

- 13 actuacions en el pressupost municipal de 2010
- 1 actuació de PROURSA (habitatges de lloguer del sector A-4)
- 18 actuacions FEOSL 2010 (Pla Zapatero-2)


1. Inversions del pressupost de l’Ajuntament de Rubí 2010

Actuació Pressupost

1- Millora urbanització eix comercial c/Bartrina – Pl. Sindicats 1.400.000 €
2- Millores de la via pública i espais verds (*) 1.050.000 €
3- Pla de millora del Barri del Pinar (urbanització i edifici) 1.904.000 €
4- Retirada Línies elèctriques Can Fatjó (*) 430.000 €
5- Millores polígons industrials (*) 350.000 €
6- Pla renovació asfaltat (*) 300.000 €
7- Rehabilitació Casino (*) 200.000 €
8- Nova urbanització Plaça Nova Les Torres 200.000 €
9- Adequació pati escola bressol Bullidor 200.000 €
10- Urbanització entorn Parc de la Bòbila Saltó 220.000 €
11- Urbanització plaça exterior Celler 188.000 €
12- Ramals col•lectors conca 2 i conca 3 100.000 €
13- Mobiliari i ordinadors per equipaments nous i rehabilitats 100.000 €
14- Millores equipaments municipals 100.000 €
15- Connexió serveix per al nou CEIP C/Mallorca 30.000 €
16- Pisos de protecció de lloguer-sector A4 (Actuació PROURSA) 1.900.000 €

TOTAL 8.472.000 €

(*) En el pressupost de 2011 també hi haurà partida per finançar l’obra.


2. FEOSL (Pla Zapatero-2)

Actuació Pressupost

1- Entorn poliesportiu La Llana i rocòdrom 2.000.000 €
2- Amfiteatre i entorn Castell 1.200.000 €
3- Anella fibra òptica municipal 450.000 €
4- Adequació Escardívol: escoles de música i art 400.000 €
5- Xarxa telecomunicacions viver empreses Can Serra i La Llana 350.000 €
6- Pla estalvi energètic edificis municipals 190.000 €
7- Estabilització torrent Can Solà 250.000 €
8- Adequació nau Finca font del ferro 200.000 €
9- Zona esportiva Can Mir i entorn natural 200.000 €
10- Franges perimetrals i torrents zona nord-oest 150.000 €
11- Franges perimetrals i torrents zona sud-oest 150.000 €
12- Climatització estalvi energètic edifici Rubí+D 160.000 €
13- Millora vestidors camps futbol can Fatjó 110.000 €
14- Climatització pavelló La Llana 110.000 €
15- Millora vestidors camp futbol 25 setembre 70.000 €
16- Equipaments informàtics nous serveis 70.000 €
17- Càmeres trànsit carrers vianants 60.000 €
18- Sistema reg camp futbol UE Rubí 40.000 €


TOTAL 6.160.000 €


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada