dimarts, 16 de febrer de 2010

Primer Pla Municipal de Salut de Rubí (enllaç)L'Ajuntament de Rubí té el compromís de donar prioritat a les polítiques locals dirigides a contribuir a la millora de la salut de la població i a fer de Rubí una ciutat cada vegada més saludable.

En aquest sentit i amb l'objectiu de prevenir malalties, l'Ajuntament realitza un conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats a garantir la inocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris i a preservar la salut de la població davant agents físics, químics i biològics presents al medi (protecció de la salut) i un conjunt d'actuacions, prestacions i serveis destinats al foment de la salut individual i col·lectiva i a l'impuls de l'adopció d'estils de vida saludables mitjançant intervencions en matèria d'informació, comunicació i educació sanitària (promoció de la salut).

Totes aquestes accions pretenen incrementar el nivell de salut de la població de la ciutat; per aquest motiu, s'ha considerat necessari iniciar un procés de planificació sanitària municipal comptant amb la participació dels ciutadans i les ciutadanes de Rubí.

El Pla Municipal de Salut s'elaborarà amb criteris tècnics i també incorporant la perspectiva de la ciutadania i tindrà la vocació de ser l'instrument de planificació municipal que serveixi de marc de referència per a la programació sanitària del Govern Municipal.

El procés d'elaboració del Pla Municipal de Salut té com a punt de partida una diagnosi prèvia, que ha estat elaborada a partir de dades tècniques objectives i comptant també amb la perspectiva dels professionals i els ciutadans i ciutadanes que van formar part d'un estudi de percepció de l'estat de salut i dels recursos sanitaris de Rubí.

Us convidem a tots (professionals de la salut, de benestar i serveis socials, educadors, tècnics municipals, entitats, associacions i ciutadania) a participar en aquest procés de disseny del Pla municipal de Salut que Rubí posa en marxa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada