dimecres, 12 de maig de 2010

Inversió Municipal en equipaments esportius: Rubí recuperarà la zona esportiva de Can Mir

El Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) subvenciona 6 projectes de millora als centres esportius de la ciutat que s’han adjudicat per 2.366.355 euros. Concretament, es faran actuacions a Can Mir, als vestidors dels camps de futbol del 25 de Setembre i de Can Fatjó, s’instal·larà calefacció al nou poliesportiu de La Llana i s’adequarà el seu entorn, a més de construir un rocòdrom i se substituirà el sistema de reg al cap de futbol de Can Rosés. Tots els treballs, a excepció dels vestidors del 25 de setembre i l’entorn del poliesportiu, estaran en marxa aquesta setmana.

El projecte d’adequació de l’entorn del poliesportiu La Llana és el que compta amb un pressupost més elevat (1.895.600 euros) i el que preveu una ocupació més alta (30 treballadors). Concretament, el projecte consisteix en la urbanització de 7.800 metres quadrats situats entre el Pont de Can Claverí i el carrer de Can Serra, a banda de la construcció d’un rocòdrom.

El segon projecte que compta amb un pressupost d’adjudicació més elevat (202.236,61 €) és el d’adequació i millora de la zona esportiva de Can Mir. El projecte contempla el condicionament de la pista poliesportiva ja existent i la construcció d’un nou camp de futbol 7, amb acabat de terra. El consistori preveu que, en un futur, aquesta illa urbana es converteixi en una zona d’equipaments esportius.
La zona esportiva de Can Mir està delimitada pels carrers Albiol, Aiguafreda, per l’avinguda de Can Mir i pel Camí del Recó. Està ubicada en una petita esplanada dividida en dues plataformes. En una d’elles hi ha la pista poliesportiva i una de bàsquet. A l’altra plataforma hi ha una piscina en desús, així com una zona pavimentada al seu voltant, els antics vestidors de l’equipament i una zona arbrada utilitzada com a zona de picnic quan l’equipament estava en funcionament.
El projecte contempla l’enderrocament de totes les edificacions existents i del paviment de la segona plataforma al voltant de l’antiga piscina, així com la reforma de la pista poliesportiva existent (per ampliar-la fins a les mides reglamentàries de 22x44 metres), i la construcció del camp de futbol 7 (que s’ubicarà a la segona plataforma). La creació d’aquest nou camp de futbol 7 requerirà l’ampliació de les dimensions de la segona plataforma, per la qual cosa s’haurà de desplaçar el talús existent i condicionar-lo.
Un cop acabades les obres, es tornaran a col·locar porteries de futbol sala. A més, també s’instal·laran porteries al camp de futbol 7 i es col·locaran baranes per delimitar les zones d’espectadors.


El FEOSL també subvenciona la instal·lació de calefacció al complex esportiu de La Llana per un import de 96.649,05 euros. Aquest projecte permetrà dotar la pista de calefacció per sostre radiant i que la temperatura no sigui inferior a 14 ºC i que es mantingui uniforme a tots els espais. Es tracta d’un sistema de manteniment més reduït que altres tipus de climatització i l’estalvi de combustible és d’un 25 %.


Un altre dels projectes el de substitució del sistema de reg al camp de futbol de Can Rosés, per un import de 66.554 euros, amb l’objectiu de mantenir correctament la gespa artificial d’última generació de la instal·lació.
Actualment, el sistema de reg està soterrat i consta de 6 aspersors: 4 d’emergents, situats a la línia de corner; i 2 de desmuntables, que es col·loquen davant el punt de llançament de penal. El nou sistema de reg solucionarà els dos problemes que planteja l’actual. D’una banda el reg desigual del terreny de joc provocat per fuites internes de difícil reparació. Això provoca un desgast desigual de la gespa. El segon problema deriva del sobrecost en manteniment que provoquen aquestes fuites, que fan que el consum d’aigua sigui més elevat.
El nou sistema solucionarà aquests desequilibris a través d’un sistema d’expulsió de gran potència, amb un radi estratègic que abasti tot el camp. El projecte també preveu l’ampliació de l’actual dipòsit de reserva d’aigua (de 2.000 litres) fins als 15.000 litres.


Per últim, el FEOSL també finançarà la reforma i adequació dels vestuaris de dos camps de futbol de la ciutat: els de Can Fatjó i el 25 de Setembre.
Els treballs a la zona esportiva de Can Fatjó, amb un pressupost d’adjudicació de 60.971,56 euros, es realitzaran als vestidors ubicats sota les grades del camp de futbol. L’actuació serà integral, ja que es renovaran tant els acabats (paviments, rajoles, pintura, tancaments, etc.) com les instal·lacions (aigua, electricitat, etc.). La primera fase del projecte de remodelació contempla la retirada de tots els elements afectats per la reforma (el paviment, els alicatats, les velles instal·lacions i el mobiliari) per poder instal·lar-ne els nous. En una fase posterior es durà a terme la instal·lació elèctrica individual a cadascun dels vestuaris reformats, així com també de l’aigua freda i calenta sanitària. Les dutxes comptaran amb mecanismes d’accionament per pressió i temporitzats, amb l’objectiu d’evitar malbaratar aigua.
El nou paviment que es col·locarà, unes rajoles ceràmiques de gres rústic, serà antilliscant i no tindrà juntes. Abans d’instal·lar les noves rajoles de la paret, que seran similars a les que hi ha actualment, es durà a terme un treball de sanejament a tota la superfície contra les humitats provocades per possibles filtracions d’aigua. Les zones que no estiguin revestides amb rajola, com ara el sostre, es pintaran amb pintura plàstica.
Pel que fa a la fusteria, se substituiran dues finestres d’alumini que ara estan força deteriorades per dues de noves del mateix material. També es canviaran les actuals portes metàl·liques interiors d’accés a cadascun dels vestuaris per unes altres de fusta. Paral·lelament, es realitzarà un sistema d’evacuació per les dutxes d’obra i s’impermeabilitzarà el sòl i les parets fins a una alçada de 60 cm. També es construiran envans divisoris i es realitzaran obertures de ventilació perquè circuli l’aire


En el cas del 25 de Setembre, el projecte ha estat adjudicat per un import de 44.344,28 euros i contempla la millora interior als vestidors del camp de futbol, ubicats en 4 mòduls prefabricats alimentats per un escalfador elèctric, que inclouen lavabos col·lectius i 4 dutxes cadascun.
S’instal·laran dutxes temporitzades i es modificarà la capacitat dels escalfadors, a banda de substituir el paviment actual per un de nou. També se segellaran les finestres per evitar l’entrada d’aire i es durà a terme una nova distribució dels mòduls, més adequada al seu ús.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada