dijous, 27 de maig de 2010

L’Ajuntament de Rubí estalviarà més de 630.000 KW/H a l’any, l’equivalent al 6% del consum total anual, amb obres subvencionades pel FEOSL

Aquestes accions són la continuació de les mesures que està implementant l’ajuntament de Rubí, des de fa uns anys, per aconseguir tenir una ciutat mediambientalment més sostenible. A partir de la redacció del Pla d’adequació del enllumenat públic exterior de Rubí (oct2007-abril2008), l’any passat, també finançat amb el FEIL, es van executar millores en l’enllumenat públic.
Aquestes obres van significar un estalvi econòmic (138.380 euros/any), energètic (832.196 Kwh/any), reducció d’emissions de CO2 (561,73 TCO2/any) i menor contaminació lumínica (4.219 kLm). Les principals accions van ser substituir els equips i làmpades de vapor de mercuri per vapor de sodi, amb una reducció de la potència instal·lada (381 Ut). Substitució i/o adequació de les llumeneres o pàmpols lumínicament contaminants (1743 ut). I, instal·lació de sistemes de reducció de Flux en els quadres de comandament que no en disposen (17 Ut).

Les mesures incloses, aquest 2010, al Projecte per a la millora de l’eficiència energètica de diversos equipaments públics, educatius, esportius i de serveis de Rubí comportaran un estalvi econòmic estimat de 51.000 euros a l’any. Aquestes millores, a més, suposaran una reducció anual de 292.000 quilos de CO2 a l’atmosfera. El projecte té un import de 168.146,15 euros.
Les actuacions es duran a terme en 9 edificis educatius (CEIP Joan Maragall, CEIP Maria Montessori, CEIP Torre de la Llebre, CEIP Ramon Llull, CEIP Schola, CEIP Teresa Altet, Finca Font del Ferro, El Bullidor i l’Escardívol), en 3 equipaments esportius (al camp de futbol i el pavelló de Can Rosés i al camp de futbol del 25 Setembre), així com en 4 edificis de serveis municipals (casa consistorial, Rubí+D, Policia Local i Mercat Municipal).
Després d’analitzar aquests 16 equipaments, s’ha determinat quin és el major ús energètic en cadascun d’ells i s’han establert les mesures d’estalvi més adequades en cada cas.
Els sistemes de climatització i, especialment, el sistema de calefacció són els que generen més consum energètic en una desena d’aquests edificis. Destaca especialment el consum de climatització de la casa consistorial (72% del total) i del CEIP Torre de la Llebre (71% del total) i el sistema de calefacció del CEIP Teresa Altet (69% del total).
La il·luminació és un altre dels usos que genera més consum energètic. Al CEIP Joan Maragall suposa un 41% del consum total d’energia de l’edifici, metre que al CEIP Ramon Llull aquest percentatge arriba al 38%.
Els equips per al funcionament de les instal•lacions també comporten un consum energètic notable, especialment al Mercat Municipal (51%) i al camp de futbol del 25 de Setembre (45% del total).
Per últim, també s’aplicaran mesures per reduir el consum de l’aigua calenta sanitària, que és especialment elevat al camp de futbol de Can Rosés (49% del total).
Algunes de les actuacions que es duran a terme en aquests edificis, en funció de les seves característiques i necessitats, són:
• La instal·lació de termòstats programables per activar la climatització quan convingui, evitant el seu funcionament en hores i dies en els quals no hi ha ningú a l’edifici.
• La col·locació de vàlvules termostàtiques als radiadors per poder obrir i tancar automàticament el pas de l’aigua calenta segons la temperatura desitjada.
• El canvi dels fluorescents actuals per models de baix consum.
• La instal·lació de detectors de presència, amb l’objectiu d’apagar o encendre la il·luminació d’un espai en funció de la presència o no de persones a la zona.
• La instal·lació de modelitzadors de consum elèctric que permeten augmentar la eficiència elèctrica localitzant, quantificant i eliminant consums no desitjats originats per causes diverses.
• La instal·lació de panells d’energia solar fotovoltaica (aquesta mesura només s’aplicarà al Bullidor).
• La col·locació d’airejadors a les aixetes que redueixen el cabal d’aigua.

D’altra banda, l’Ajuntament de Rubí també renovarà les instal•lacions de climatització i el sistema de control associat de l’edifici Rubí+D. Aquest projecte compta amb un import de 100.656,53 euros.

Després d’analitzar l’estat actual d’aquestes instal•lacions, el consistori ha detectat diverses deficiències que cal reparar per aconseguir un sistema més eficient i adaptat a la normativa vigent.

En aquest sentit, es reformarà la climatització interior i exterior, el sistema de control, el de descalcificació de l’aigua de consum, el sistema d’aigua freda/calenta i les bombes d’impulsió per distribuir l’aigua.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada