dissabte, 12 de juny de 2010

Un nou parc amb amfiteatre i un arborètum a l’entorn del Castell


L’aportació del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) permetrà portar a terme el projecte constructiu d’amfiteatre per a usos culturals i adequació de l’entorn paisatgístic del Castell. Amb aquesta actuació, l’Ajuntament pretén transformar tota la finca que envolta el Castell-EcoMuseu Urbà de Rubí, un edifici que és present a la història del municipi des del segle XIII. Les obres han estat adjudicades per un import de 1.193.063,03 euros.
El projecte contempla dos àmbits d’actuació diferenciats: la construcció de l’amfiteatre i l’adequació de l’entorn paisatgístic, amb la creació d’un arborètum.
L’amfiteatre és un espai pensat per a usos culturals, socials i lúdics en aquesta zona. El projecte inclou la transformació de tot el vessant sud de la finca, que va des del Castell fins a l’esplanada que limita amb el talús de Can Xercavins.
Aprofitant la morfologia actual de l’espai, es pavimentarà la zona plana per tal que pugui ser utilitzada com a escenari i es construiran unes grades de formigó prefabricat. Tota aquesta zona serà enjardinada en el seu perímetre i es plantarà arbrat i enfiladisses al mur de tancament.
Aquest estiu, algunes de les activitats de la Festa Major, així com també el festival Rubifolk que organitza l’Esbart Dansaire de Rubí, es faran en aquest nou espai. Tot i que el projecte encara no estarà acabat, s’adequarà la zona per a l’ocasió. Aquestes activitats guanyaran superfície, ja que la plaça del Doctor Guardiet, on tenien lloc fins ara, ocupa 630 m2, mentre que el nou espai (entre l’escenari i les grades) té una extensió de 2.995 m2.
El projecte també preveu una actuació paisatgística a tot l’entorn situat al nord del turonet que alberga el Castell. En aquest sector s’hi ubicarà l’Arborètum (una agrupació d’arbres i altres plantes representatives de tots el continent). Es col·locaran diferents tipus d’arbrat, que es distribuiran en l’espai en funció del seu continent d’origen. Aquesta zona, de 5.641 m2, també es dotarà d’una xarxa de camins per tal de facilitar la seva observació.
El projecte preveu delimitar el recinte a través d’una tanca metàl·lica que oferirà transparència entre les parts interior i exterior del parc. Aquesta estructura, que delimitarà el recinte per qüestions de seguretat, es recobrirà amb enfiladisses. De fet, la tanca serà un element verd més dins el parc. A la tanca també s’hi col·locaran elements de mobiliari urbà (bancs i papereres) i d’enllumenat. A la part superior s’hi col·locarà un cablejat metàl·lic que permetrà lligar les enfiladisses i crear així una pèrgola vegetal.
L’accés principal al Parc de l’Arborètum s’ubicarà a la zona sud, des del camí de Can Xercavins i a través d’una rampa. El projecte preveu la construcció d’una gran porta que recordarà les típiques entrades dels castells, donat que des d’aquest punt s’inicia la pujada al Castell Eco-Museu Urbà de Rubí
El que es pretén aconseguir amb aquesta actuació és la transformació d’aquest espai en un lloc més accessible per al ciutadà i que ofereixi opcions de passeig i estada. L’objectiu del consistori és crear un entorn a tota la zona que dignifiqui i posi en valor tota la finca on es troba una de les construccions més emblemàtiques del municipi: el Castell de Rubí.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada