dimecres, 3 de novembre de 2010

Trobada de Montilla amb les entitats de cultura popular i tradicional al FAD de BarcelonaVídeo de la trobada del canditat Montilla amb les entitats de cultural popular i tradicional catalanes, per a explicar les propostes del PSC en aquest àmbit i intercanviar impressions.

Les propostes del programa electoral del PSC per a la cultura popular i tradicional s’han elaborat amb la col•laboració de persones del món de les entitats de cultura, que han aportat la seva experiència. S’ha intentat assumir la majoria de les reivindicacions, neguits i necessitats del món de la cultura popular de Catalunya.

Les propostes resumides en el programa electoral del PSC per a les properes eleccions autonòmiques en temes de cultura són les següents:

“Les prioritats de l’acció cultural del govern de la Generalitat seran:

• Mantindrem les inversions en el pla de biblioteques i bibliobusos i del servei públic bibliotecari com a principal via d’accés públic a la cultura, i farem que esdevinguin veritables centres culturals de proximitat.

Impulsarem un pla de foment i accès a la lectura i la informació a través de tots els mitjans
de difusió i comunicació.

• Incrementarem la inversió en digitalització i creació de continguts, per tal que el màxim nombre de documents siguin accessibles des de la Xarxa.

• Iniciarem el desplegament del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, modulant la intensitat inversora en funció dels acords entre la Generalitat i ens locals.

• Elaborarem un pla integral de patrimoni i impulsarem la protecció del patrimoni, material i immaterial, posant l’èmfasi en el seu valor cultural, en la seva capacitat de generar valor afegit, identitat i gaudi per a la ciutadania, i en la seva capacitat de generar desenvolupament econòmic per al país.

• Mantindrem l’impuls del Memorial Democràtic, des d’una perspectiva científica, plural i respectuosa, per tal de posar en relleu els millors valors cívics de la nostra memòria històrica.

Els equipaments culturals públics (especialment els nacionals i els de capçalera) accentuaran les seves funcions educatives, de suport territorial, d’accessibilitat, de respecte a la diversitat i d’integració social i comunitària.

Delimitarem clarament les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i del Departament de Cultura. Així mateix ajustarem les funcions de l’Institut Ramon Llull i de l’Institut Català de les Indústries Culturals a les necessitats actuals del sistema cultural català.

Proposarem la creació del Consell d’Associacions Culturals com a òrgan consultiu, d’acord amb els representants del propi sector.

Identificarem els potencials culturals a cada territori i els impulsarem a través de Plans Territorials.

Establirem un sistema de concertació amb els municipis, principalment amb els que exerceixen de capitals culturals en el seu territori i ampliarem les funcions dels delegats territorials per tal de millorar la capacitat de planificació, coordinació i gestió dels diversos territoris.

Potenciarem la producció local, el treball en xarxa i la complementarietat i dins els territoris i entre ells.

Fomentarem la inclusió social a través de la cultura. Facilitarem l’accés a l’oferta cultural a les persones en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

Impulsarem l’acció sòciocultural, d’acord amb el món local, per tal d’incrementar la difusió de coneixements, habilitats i valors i promoure una ciutadania amb major capacitat i participació cultural.

Impulsarem la creació d’un sistema de difusió artística, professional i no professional, concertat amb el món local.

Impulsarem el conjunt de la cultura popular i tradicional, de totes les arrels, treballant per la incorporació i el diàleg de les expressions artístiques, i posant l’èmfasi en el reconeixement d’aquelles que, com la rumbacatalana, neixen de la fusió creativa de les diferents tradicions culturals del nostre país.

Potenciarem la declaració de festes populars arrelades al territori, com a patrimoni etnogràfic que s’ha de protegir i preservar, com a festes tradicionals d’interès nacional de Catalunya.

Enfortirem l’associacionisme cultural mitjançant la prestació serveis en el marc d’un banc de recursos tècnics.”

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada